Montering af Wiking plankegulve med Q-LOC

Træ reagerer på udsving i luftfugtighed (RH%) og temperatur. Høj luftfugtighed medfører, at træet udvider sig, og ved lav fugtighed vil træet trække sig sammen. Denne egenskab gør, at alle efterfølgende instruktioner SKAL følges. Ligeledes gælder anvisningerne i ”TRÆ 64” (Lægning af trægulve) udgivet af Træbranchens Oplysningsråd.

Opbevar de uåbnede gulvpakker i det fremtidige rums klima (40-60% RH ved 18-24˚) i mindst 48 timer. Pakkerne må først åbnes en efter en, når gulv-monteringen påbegyndes.

Gulvet er til svømmende nedlægning uden brug af lim. Dette betyder, at der altid skal holdes afstand til vægge, trapper, faste installationer mm og et svømmende plankegulv må ikke fastholdes af f.eks. sokler til køkken.

Undersøg og kontroller undergulvkonstruktionen: den SKAL være tør, ren, fast og plan. Fjern altid gulvtæpper og check, at undergulvet overholder kravene til planhed +/- 2 mm på en 2 meters retholt. Vær opmærksom på, at betongulv kræver dampspærre og gulvunderlag. Der må aldrig monteres dampspærre på organiske materialer, da dette kan forårsage råd og svamp.

Vælg altid undergulv iht. dit eget gulv – alle gulve er unikke.

Mål rummet op og beslut monteringsretningen. Sidste rækkes bredde skal min. være 50 mm, ellers justeres bredden af første række. Vær opmærksom på 10 mm afstandskrav til vægge og faste installationer mm. Monter max. 8 x 12 meter, ellers laves dilatationsfuger. Der laves ligeledes dilatationsfuger ved rumdeling mm.

Ved gulvvarme må overfladetemperaturen max. være 27˚. Erfaringsmæssigt svarer en over-fladetemperatur på 27˚ til 34˚ fremløb i et vandbaseret gulvvarmesystem i betonlag. Vær opmærksom på, at løse tæpper kan øge overfladetemperaturen med ca. 2˚.

Gulvet kontrolleres løbende under monteringen. Husk derfor at kontrollere hver enkelt planke før

Værdien af garantiydelsen falder med 3% pr. år og garantien omfatter ikke følgeomkostninger, dvs. demontering, ny montering osv. montering. Vær opmærksom på, at nedlagte planker er accepteret og, at evt. reklamationer derfor afvises.

Oprethold altid det rigtige rumklima, dvs. 40-60% RH ved 18-24˚. Det er dit ansvar, at de rigtige forhold er til stede. Dette betyder i praksis, at hvis gulvet f.eks. udsættes for hård eller langvarig udtørring (32% RH og derunder) er producenten uden ansvar for eventuelle følgeskader.

 • Første planke – første række. Første planke placeres i højre hjørne med 10 mm luft til væggene ved hjælp af afstandsklodser. Planken skal vendes som illustreret.
  (Husk at beregne bredden på både første og sidste række!)
 • Første række – anden planke. Placer forsigtigt planken mod endestødet og pres den på plads med et let tryk.
 • Ved nedlægning af rækkens sidste planke placeres en 10 mm afstandsklods mod væggen og længden af planken måles op. Brug evt. allerede oversavede planker til start- og slutplanker.
 • Anden række – første planke. Monter første planke – husk afstands-klods mod væggen. Endesamlinger i to naborækker skal forskydes min. 500 mm uden mønster-dannelse
 • Anden række – anden planke. Anden planke monteres først på længden og skubbes derefter forsigtigt hen mod endestødet af første planke og fast-monteres mod endestødet med et let tryk.
 • Efter montering af de første 3 rækker kontrolleres afstanden mellem gulvet og væggen
 • Sidste række - husk 10 mm afstand til væggen ved opmåling af plankens længde og bredde. Planken skal være min. 50 mm bred. Afskæres først på længden, derefter på bredden.
 • Skær låse-delen af med et stemmejern på den aktuelle planke. Planken limes på langs og skubbes på plads. Placer evt. en afstands-klods mellem planke og væg, mens limen tørrer.
 • Målt fra centrum (husk 10 mm afstand til væg) bores hullerne 20 mm større end rørenes diameter. Sav som illustreret, placer planken og lim den afsavede del på.
 • Løft forsigtigt hele rækken op og bank let på længdesamlingen. Rækken er nu frigjort. For at afmontere endestød parallelforskydes planken som illustreret.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller behov for yderligere informationer, er du mere end velkommen til at tage kontakt på mail eller telefon.

Wiking Gulve A/S
Hesthøjvej 16
DK-7870 Roslev
Tlf.: +45 9752 5600
Fax.: +45 9751 3044
Mail: wiking@wikinggulve.dk
Telefontid
Mandag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-15.00